Scroll Top

Missie en doel

De HSU heeft op technisch gebied meerdere doelstellingen die onderling met elkaar zijn verbonden. Allereerst staat plezier voorop. Plezier zorgt voor een prettige werk- en leersfeer en zorgt voor verbinding en commitment. Daarnaast zetten we in op het ontwikkelen van de spelers volgens de moderne standaarden en inzichten op alle deelgebieden dus state-of-the-art op fysiek, techniek, tactisch en prestatiegedrag binnen een veilige setting.

We leiden op voor de top, maar zeker ook voor een leven lang plezierig sporten. Binnen de regio Utrecht werken we nauw samen met alle clubs. We zetten in op een sterke handbalregio waarbinnen het talent centraal staat. Door onderling te verbinden en te investeren in talenten behouden we deze talenten voor de regio. Daarnaast willen we door het niveau van onze talenten te verbeteren ook het clubniveau helpen verder te verbeteren.

Selectie toplijn

Voor de HSU is de ontwikkeling van de Toplijn een speerpunt. Het is belangrijk om de kwaliteit van de Toplijn te behouden en waar mogelijk te verhogen. Daarom zijn er criteria verbonden aan het kunnen toetreden van de Toplijn.  Allereerst starten we pas met de Toplijn vanaf eerstejaars C-jeugd. Daarnaast dienen de spelers te beschikken over bovengemiddelde fysieke, technische, tactische vaardigheden en elementen van prestatiegedrag in vergelijking tot leeftijdsgenoten. Dit wordt beoordeeld door de technisch manager en de trainer(s) die met de speler werkt. Tot slot zijn zeer belangrijke factoren motivatie en inzet van de speler om de top te willen bereiken. De instroom van nieuwe Toplijnspelers wordt in mei/juni bepaald. Na overleg tussen de trainers worden nieuwe kandidaten in staat gesteld mee te trainen met de laatste Toplijntrainingen en wordt na het seizoen besloten wie in aanmerking komen voor de Toplijn. Doelstelling is om maximaal 24 sporters in de Toplijn te hebben, liefst evenredig verdeeld over jongens en meisjes (2×12).

Als HSU selecteren we ook talenten voor de scoutingsdagen (meisjes) en de centrale toplijntrainingen op Papendal (jongens). Vanuit het NVH krijgen de deelnemers van de toplijn een talentstatusverklaring.

MEDE DOOR DEELNAME AAN DE SCOUTINGSDAGEN WORDT ER OP DE WOENSDAGEN MET HARS GETRAIND
Op de zaterdagen zal er met groep 4 ook regelmatig met hars getraind worden
Smartabase

Talenten die meetrainen in de Toplijn zijn verplicht om Smartabase in te vullen. Smartabase is een talentvolgsysteem, hierin worden de doelen en vorderingen van het talent bijgehouden en gemeten. Zodra een talent start in de Toplijn wordt er een account aangevraagd en krijgt het talent voorlichting. Dit volgsysteem is een verplichting om deel te kunnen nemen aan de centrale scoutingsdagen of toplijntrainingen van het NHV.

Trainers en gasttrainers

De organisatie van de Toplijn ligt in handen van een trainer met HT4 opleiding. Bij de HSU is dit David den Hartog. Hij wordt ondersteund door trainers met een trainingsopleiding die zelf op hoog niveau gehandbald hebben en dus kennis en ervaring hebben binnen de topsport.

hbs_daviddh
David den Hartog
Breedtelijn Toplijn
Thijs Perquin
Thijs Perquin
Breedtelijn
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.